Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan 2021-nji ýylyň 17-nji noýabrynda ykdysadyýet dersi boýunça onlaýn geçirilen olimpiadasynda üstünlik gazanan talyplarymyz