"Parahatçylygyň ýaş çaparlary" atly akyl-paýhas bäsleşigine gatnaşmaga isleg bildiren mekdep okuwçylary üçin saýlap alyş test synaglarynyň netijesi

BELLIK: 1-den 64-e çenli netije görkezen okuwçylar "Parahatçylygyň ýaş çaparlary" atly akyl-paýhas bäsleşiginiň II möwsümine gatnaşmaga hukuk gazanan okuwçylar. Bu synaga ýurdumyzdan jemi 301 sany okuwçy gatnaşdy.