Maglumat
Halkara hyzmatdaşlygy

Halkara Hyzmatdaşlyklar

 Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen daşary ýurtlaryň  diplomatik akademiýalarynyň we institutlarynyň arasynda baglaşylan    ähtnamalarynyň                                                                                                                                                         SANAWY

T/b

Resminamanyň ady

Sene

1

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Horwatiýa Respublikasynyň Daşary işler we Ýewropa integrasiýasy ministrliginiň Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama

2009

2

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Türkiýe Respublikasynyň DIM-niň Diplomatik akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

29.02.2012

3

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ženewanyň syýasy howpsuzlyk merkeziniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

08.10.2012ý.


4

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ukrainanyň DIM-niň ýanyndaky Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama

13.11.2013ý.


5

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Gyrgyz Respublikasynyň DIM-niň K.Dikambaýew adyndaky Diplomatik akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama

11.11.2014ý.


6

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

21.01.2015ý.


7

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Hindistanyň DIM-niň Diplomatik gullugy institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

11.07.2015


8

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Özbegistan Respublikasynyň Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýa uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama

08.10.2015


9

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Palestinanyň DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama

10.12.2015


10

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Parahatçylyk we diplomatik bilimleri institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

16.03.2016ý.


11

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň COMSATS maglumat tehnologiýalary institutynyň Syýasat öwreniş merkeziniň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

16.03.2016ý.


12

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň DIM-niň Emir Saud Al Faýsal adyndaky Diplomatiýany öwreniş institutynyň arasynda Hyzmatdaşlyk Maksatnamasy

01.05.2016


13

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Russiýa Federasiýasynyň DIM-niň Moskwanyň Halkara gatnaşyklary döwlet institutynyň (uniwersitetiniň) arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk

20.02.2017


14

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Rumyniýanyň Diplomatik institutynyň arasynda

hyzmatdaşlyk etmek hakynda

Ähtnama

10.03.2017


15

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Katar Döwletiniň  DIM-niň Diplomatiýa institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

15.03.2017


16

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ermenistan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik mekdebiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda

Ähtnama

24.08.2017

17

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Kuweýt döwletiniň Daşary işler ministrliginiň Saud     Al-Nesser As-Sabah adyndaky Diplomatik institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama

13.03.2018

18

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Syýasy we halkara

barlaglar institutynyň arasynda

özara düşünişmek hakynda Ähtnama

27.03.2018

19

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Argentina Respublikasynyň Daşary işler we kult ministrliginiň Milli daşary gulluk institutynyň arasynda diplomatik taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama

05.06.2018

20

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Azerbaýjan Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň ADA uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama

22.11.2018

21

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Tunis Respublikasynyň Taýýarlyk we Okuwlar boýunça Diplomatik institutynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama

08.02.2019

22

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Diplomatik gullugy Akademiýasynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama


12.03.2019ý.


23

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Koreýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň Koreýa Milli diplomatik Akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama

17.04.2019ý.

24

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Marokko Patyşalygynyň Daşary işler we halkara hyzmatdaşlyk ministrliginiň Diplomatik Akademiýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünişmek hakynda Ähtnama

23.09.2019

25

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Italiýa Respublikasynyň Italýan diplomatik akademiýasynyň arasynda diplomatik taýýarlyk babatda hyzmatdaşlyk etmek baradaky özara düşünişmek hakynda Ähtnama

06.11.2019

26
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty bilen Ýewropanyň Mümkinçilikler we howpsuzlyk institutynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama
11.02.2021Esasy görkezijiler
348
sany talyp
4
sany ugur
50
sany mugallym